Author Details

Biernat, Zofia

  • Vol 12, No 3 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego
    Abstract