Author Details

Balwierz, Zofia

 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jeziorno-bagienne osady organiczne interstadiału prewarciańskiego w odsłonięciach kopalni „Bełchatów”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane metodą 14C z okresu 20000 - 8000 lat BP w Polsce
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów
  Abstract  PDF