Author Details

Gregosiewicz, Zenona

  • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza facjalna utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego
    Abstract