Author Details

Wiśniowski, Zenon

  • Vol 34, No 8 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Fałd Wrzosówki a pozycja tektoniczna gnejsów masywu Radochowa (metamorfik Śnieżnika)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Warunki hydrogeologiczne Pojezierza Myśliborskiego i obszarów sąsiednich w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 23
    Abstract  PDF