Author Details

Nieckarz, Zenon

  • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Zmienność cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w zlewni Zagórzańskiego Potoku (Pogórze Spisko-Gubałowskie)
    Abstract  PDF