Author Details

Duchnowski, Zenon

  • Vol 35, No 3 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Chemizm wód podziemnych północnej części obniżenia podlaskiego na tle elementów paleohydrogeologii plejstocenu
    Abstract  PDF (Polish)