Author Details

Petecki, Zdzisław

 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Interpretacja badań geofizycznych w obszarze małopolsko-gielniowskim
  Abstract
 • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne wzdłuż profilu LT-7
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefa Teisseyre’a-Tornquista – dawne koncepcje a nowe dane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 6 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KOMUNIKATY NAUKOWE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Atlas geofizyczny Karpat
  Abstract  PDF