Author Details

Modliński, Zdzisław

 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skały silikoklastyczne górnego arenigu (volkhov) z otworu wiertniczego B5–1/01 (N Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 3 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ordowik w wierceniu Kętrzyn IG-1
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Proniewicze IG 1 (NE Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Kętrzyn IG 1 (NE Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja naukowa – Perspektywyposzukiwań ropy naftowej w regionie bałtyckim -Wilno, Litwa, 21-24.10.1998
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy bałtyckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współpraca między PIG a Estońską Służbą Geologiczną w zakresie badań stratygraficznych
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Bałtycka Konferencja Stratygraficzna, 9 - 14 maja 1993 r.
  Abstract
 • Vol 16, No 10 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O pozycji stratygraficznej ordowickich glaukonitytów w zapadlisku podlaskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia syluru polskiej części obniżenia perybałtyckiego — część lądowa i morska (N Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korelacja litostratygraficzna ordowiku rejonu Biłgoraj–Narol z równowiekowymi osadami sąsiednich obszarów brzeżnej strefy kratonu wschodnioeuropejskiego Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia i litologia fanerozoiku na Pomorzu Gdańskim
  Abstract  PDF