Author Details

Mianowski, Zdzisław

 • Vol 14, No 7 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt klasyfikacji geologiczno-hydrogazodynamicznej zbiorników do podziemnego magazynowania gazów z krótką charakterystyką wyodrębnionych grup zbiorników
  Abstract
 • Vol 14, No 11 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka prognozowania przebiegu eksploatacji ujęć wód podziemnych
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 1 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 2 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami naftowymi oraz ich specyfika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego
  Abstract
 • Vol 10, No 2 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studnie z odwróconym filtrem żwirowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 15, No 2 (1967) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre uwagi o metodyce badań antyklinalnych struktur wodonośnych do celów podziemnego magazynowania gazów
  Abstract  PDF (Polish)