Author Details

Jary, Zdzisław

  • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000
    Abstract
  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Skład chemiczny wód porowych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessowo-glebowej w Zaprężynie (SW Polska)
    Abstract  PDF (Polish)