Author Details

Biernacki, Zdzisław

  • Vol 16, No 1 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wiek oraz przebieg przyrostu miąższości mad na tarasie zalewowym Wisły w rejonie Warszawy w świetle stanowisk archeologicznych
    Abstract  PDF (Polish)