Author Details

Śmietański, Zdzisław

  • Vol 24, No 5 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica jako ośrodek dydaktyczno- badawczy
    Abstract
  • Vol 20, No 7 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Efekty odwadniania i jednoczesnego tłoczenia wód na obszarze występowania naporowego poziomu wodonośnego w utworach miocenu
    Abstract  PDF (Polish)