Author Details

Tkaný, Zdenek

  • Vol 13, No 10 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania przeprowadzone w CSRS nad budową przegród szczelnych w nieodeskowanych wykopach
    Abstract
  • Vol 17, No 3 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych
    Abstract  PDF (Polish)