Author Details

Złonkiewicz, Zbigniew

 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i zjawiska krasowe na Górze Milechowskiej koło Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja basenu niecki miechowskiej w jurze jako rezultat regionalnych przemian tektonicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osiemdziesiąt lat Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie polskiej geologii – osiągnięcia w geologii stosowanej
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w zabytkowej architekturze Szydłowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w architekturze zespołu kościelno-klasztornego na Karczówce w Kielcach (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 2 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LISTY DO REDAKCJI Niechlubne tło odkrycia w Zachełmiu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY POLEMICZNE Zawiłe ścieżki badań, czyli historia odkrycia tropów tetrapodów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil keloweju i górnej jury w niecce Nidy
  Abstract  PDF