Author Details

Perski, Zbigniew

 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesna aktywność tektoniczna Tatr i Podhala w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej do badań osuwisk w polskiej części Karpat
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 9 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitoring dynamiki ruchów powierzchni osuwisk w warunkach zmiennego poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem reflektorów radarowych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej w pracach kartograficzno-geologicznych
  Abstract
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Test systemu GPS w powierzchniowym kartowaniu geologicznym
  Abstract
 • Vol 69, No 5 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2020 roku
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia osuwiskowe dla sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zaawansowane techniki InSAR w monitorowaniu osuwisk
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu KasprowegoWierchu (Tatry) – odpowiedź
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 4 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF