Author Details

Paul, Zbigniew

 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge by balancing
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ tektoniki skonsolidowanego podłoża Karpat na rozkład mas fliszowych w polskiej części Karpat Zachodnich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 40, No 7 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej w świetle wyników badań uzyskanych z wiercenia Nowy Targ PIG l
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ślady produktów pouderzeniowych w osadach warstw radiolariowych w Karpatach fliszowych
  Abstract  PDF