Author Details

Olejniczak, Zbigniew

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych
    Abstract  PDF