Author Details

Mikołajewski, Zbigniew

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrografia i diageneza utworów cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża ropy naftowej Lubiatów (zachodnia Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  New stratigraphic scheme for Zechstein rocks in the Pogorzela High (Foresudetic Monocline) and its significance for hydrocarbon exploration
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oil- and gas-bearing sediments of the Main Dolomite (Ca2) in the Międzychód region: a depositional model and the problem of the boundary between the second and third depositional sequences in the Polish Zechstein Basin
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pułapek złożowych w utworach dolomitu głównego (Ca2) u podnóża platform i mikroplatform węglanowych w środkowo-zachodniej Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka właściwości zbiornikowych utworów dolomitu głównego (Ca2) na przykładzie złoża Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka właściwości zbiornikowych w rafowych utworach wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na przykładzie złoża Brońsko
  Abstract  PDF