Author Details

Młynarek, Zbigniew

  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wybrane problemy uszkodzeń konstrukcji drogowej jako wynik niewłaściwego rozpoznania geologiczno-inżynierskiego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 8 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
    O precyzji sondowania statycznego na przykładzie badań gruntów przejściowych poletka badawczego AMU Morasko
    Abstract  PDF