Author Details

Bednarczyk, Zbigniew

  • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim
    Abstract  PDF (Polish)