Author Details

Bednarczyk, Zbigniew

  • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości zastosowania zdalnego systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego osuwisk w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na podstawie badań wykonanych w KWB Bełchatów w ramach projektu UE RFCS Slopes
    Abstract  PDF