Author Details

Derdzińska, Xena

  • Vol 13, No 3 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract
  • Vol 16, No 1 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Gazonośność miocenu w rejonie Brzezówki - Kaczyc
    Abstract  PDF (Polish)