Author Details

Narębski, Wojciech

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE A. Grodzicki (red.) — Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811–2003
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dwóchsetlecie geologii i mineralogii na Alma Mater Vilnensis — Wilno, Litwa, 08–09.10.2003
  Abstract
 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. MANECKI — Encyklopedia minerałów z polskim i angielskim słownikiem nazw. Minerały Ziemi i materii kosmicznej.
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 12 (1954) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ZASTOSOWANIE WIRÓWKI W ANALIZIE MINERALOGICZNEJ SKAŁ ILASTYCH
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralodzy rektorami
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Sobótka-Górka, 15 - 17.10.1999
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  V Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Karpacz, 16-18.10.1998
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czesław Harańczyk 1927–1998
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Pokrzywna k. Głuchołaz, 17 - 19.10.1997
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Grodzicki (red.) - 55. tom Prac Geologiczno-Mineralogicznych ActaeUniversitatisVratislaviensis nr 1917, dedykowany prof. Alfredowi Majerowiczowi
  Abstract
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zjazd Litewskiego Towarzystwa Geologicznego - Wilno, Litwa, 10.11.1995
  Abstract
 • Vol 30, No 4 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa Konferencja Terenowa „Ofiolity i inicjality północnego obrzeżenia Masywu Czeskiego"
  Abstract
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja terenowa podgrupy Projektu IGCP nr 369 Przejawy magmatyzmu w basenach ryftowych - Budapest-Mecsek-Biikk, 14-21.07.1996
  Abstract
 • Vol 27, No 6 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe sympozjum ofiolitowe: Od ryftingu do dryfu we współczesnych i kopalnych basenach oceanicznych, Pawia, Włochy, 18-23.09.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 500- lecia urodzin Georgiusa Agricoli - Chemnitz (Saksonia), 24 - 27.03.1994
  Abstract
 • Vol 41, No 11 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O modelu ewolucji północno-wschodniej części Masywu Czeskiego - uwagi petrologa
  Abstract
 • Vol 12, No 10 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia"
  Abstract
 • Vol 19, No 7 (1971) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oddział Krakowski PTG w latach 1963-1970
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (1955) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Głosy czytelników JESZCZE W SPRAWIE KSIĄŻKI AWDUSINA "ILASTE SKAŁY OSADOWE"
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 2 (1955) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie "syderytów" serii menilitowo-krośnieńskiej fliszu karpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 4, No 6 (1956) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szybkie metody termiczne mineralogicznej analizy fazowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Doroczna Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych Wilno, Litwa, 28.07–04.08.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu badawczego poświęconego początkom i rozwojowi kartografii geologicznej w centralnej Europie Kraków, 4–5.08.2009
  Abstract  PDF