Author Details

Mastej, Wojciech

 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Pribram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology,Praga, Czechy, 09-14.10.1995
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prognostyczne szacowanie ilościowe złóż Zn-Pb w Polsce z zastosowaniem procedury Harffa-Davisa-Olea
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 39, No 11-12 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Doświadczenia z rozpoznaniem obrazów w poszukiwaniach złóż Zn - Pb
  Abstract  PDF (Polish)