Author Details

Katryński, Wojciech

  • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego — istotny etap w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
    Abstract  PDF