Author Details

Górecki, Wojciech

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Computer-aided quantitative subsurface mapping—examples of utilization
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacje profesorskie
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odkrycia węglowodorów w ostatnim dziesięcioleciu i stan bazy zasobowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 19, No 6 (1971) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil litostratygraficzny struktury Darłowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wody geotermalne na Niżu Polskim
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineral and thermal waters of Poland
  Abstract  PDF