Author Details

Drzewicki, Wojciech

  • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metodyka analiz izotopowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego (DIC) i ich zastosowania w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych
    Abstract  PDF