Author Details

Rynarzewski, Witold

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Prosny według badań modelowych i oceny odpływu podziemnego metodami hydrologicznymi
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi
    Abstract  PDF (Polish)