Author Details

Dymowski, Witold

 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena skuteczności dolomitowania zdegradowanych gleb
  Abstract
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania mineralogiczno-petrograficzne okruszcowania Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko-krakowskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania mineralizacji REE w utworach pokrywy osadowej masywu Tajna
  Abstract  PDF