Author Details

Więcław, Wioletta

  • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Skład, geneza i środowisko generowania gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego zachodniej części obszaru przedsudeckiego
    Abstract  PDF (Polish)