Author Details

Jasiński, Wiktor

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reakcja alkalia-krzemionka w betonach z kruszywem naturalnym
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Spoiwa a właściwości mechaniczne (Rc) piaskowców białego spągowca na obszarze LGOM (monoklina przedsudecka)
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 10 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odporność na polerowanie kruszyw uzyskanych ze skał magmowych i metamorficznych do nawierzchni drogowych
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 9 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Identyfikacja i możliwość przystosowania łupków powęglowych z pirytem do stosowania w budownictwie drogowym
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 10 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej reaktywności alkalicznej
  Abstract  PDF