Author Details

Kunicka-Górska, Wiesława

  • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wierzchowice - największy podziemny magazyn gazu (PMG) w Polsce. Cz. I. Studium geometrii i właściwości serii zbiornikowej oraz budowy nadkładu na podstawie sejsmiki 3D
    Abstract  PDF (Polish)