Author Details

Jurkiewiczowa, Wiesława

 • Vol 33, No 3 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Organizacja badań i poszukiwań geologicznych w Chinach
  Abstract
 • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja zasobów surowców mineralnych w przygotowanym projekcie Komitetu Zasobów Naturalnych ONZ
  Abstract
 • Vol 28, No 12 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej - IGCP
  Abstract
 • Vol 27, No 2 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zestawienie międzynarodowych akronimów geologicznych
  Abstract
 • Vol 26, No 6 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie publikacje z geologii w zagranicznych bibliografiach geologicznych
  Abstract