Author Details

Górska, Wiesława

  • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w utworach dolomitu głównego w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu Gorzowa)
    Abstract  PDF (Polish)