Author Details

Trela, Wiesław

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis δ13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia dolnego syluru w odsłonięciu Bardo Stawy (południowa część Gór Świętokrzyskich) — związek ze zmianami poziomu morza i cyrkulacją oceaniczną
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 2 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich — komunikat wstępny
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis izotopowy (δ18O i δ13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowisko sedymentacji piaskowców "warstw z Krynek" w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 1 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Słowo wstępne redaktora naczelnego Przeglądu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KOMUNIKATY NAUKOWE Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litologia i zespół akritarchowy formacji z Zalesia w Górach Świętokrzyskich na tle zmian poziomu morza i paleogeografii późnego ordowiku
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja środowisk depozycyjnych ordowiku łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich na tle krzywej eustatycznej Bałtyki
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Międzynarodowe Sympozjum Systemu Ordowickiego III Międzynarodowe Sympozjum Systemu Sylurskiego Nankin, Chiny, 27–30.06.2007
  Abstract  PDF