Author Details

Nawrocki, Wiesław

  • Vol 63, No 5 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych
    Abstract  PDF (Polish)