Author Details

Aleksandrow, Wiaczesław

  • Vol 23, No 3 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Syntetyczne opracowanie wyników pomiarów prędkości fal sejsmicznych dla Polski północnej i jego zastosowanie do obliczeń głębokości granic sejsmicznych
    Abstract  PDF (Polish)