Author Details

Ginalska-Prokop, Wanda

  • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim
    Abstract  PDF (Polish)