Author Details

Wojnar, Waldemar

  • Vol 32, No 12 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zagrożenia przy prowadzeniu robót w masywach skalnych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
    Abstract