Author Details

Jezierski, Waldemar

  • Vol 33, No 2 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Korelacje wskaźników obtoczenia ziarn kwarcu uzyskanych metodami graniformametrii mechanicznej i projekcji fotograficznej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Erozja wąwozowa w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska)
    Abstract  PDF