Author Details

Granacki, Waldemar

  • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej
    Abstract