Author Details

Florek, Wacław

 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe sympozjum Komisji ds. Wybrzeży Unii Geograficznej i Komisji Neotektoniki INQUA - Kreta, 09-15.04.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty terenowe Geomorfologia i osady strefy litoralnej jezior, Charzykowy - 06-10.09.1994
  Abstract
 • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 26 – 27 czerwca 1992 r.
  Abstract
 • Vol 39, No 5-6 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O wieku maksimum transgresji jeziora Gardno
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 39, No 5-6 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plejstocen środkowego Pomorza i Pobrzeża Bałtyku w świetle termoluminescencyjnych wskaźników wieku osadów
  Abstract  PDF (Polish)