Author Details

Ranoszek, Włodzimierz

  • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie różnych metod morfometrycznych w analizie morfologii progu tektonicznego na przykładzie zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika
    Abstract  PDF (Polish)