Author Details

Mizerski, Włodzimierz

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  C. Marshak — Earth. Portrait of a Planet
  Abstract
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Historia służby geologicznej w Polsce
  Abstract
 • Vol 70, No 12 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE M.W. Radwan – Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o wpływie struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć płaszczowinowych
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  SŁOWO OD REDAKTORA NACZELNEGO Tabela stratygraficzna rekomendowana przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Siarka— z piekła rodem w Muzeum Geologicznym PIG
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. Kłysz & J. Skoczylas — Oblicze naszej planety — geologia i geomorfologia w zarysie.
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa geoturystyczna Pomerania. Geotourismuskarte der Region Pomerania 1 : 200 000.
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Makowski — Geografia fizyczna świata
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Witold Cezariusz Kowalski 1919–2004
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE J. Żaba — Ilustrowany słownik skał i minerałów
  Abstract
 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE S.W. ALEXANDROWICZ — Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Atlas Tatr 1 : 25 000.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Editorial
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Ogólnopolski Konkurs Nasza Ziemia — Środowisko Przyrodnicze Wczoraj, Dziś i Jutro pod hasłem Katastrofy przyrodnicze
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  G. SCHNEIDER (ed.) — The Roadside Geology of Namibia.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zachodni i południowy zasięg kratonu wschodnioeuropejskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lineaments interpreted at the radar images and the digital elevation model within the Palaeozoic rocks of the Holy Cross Mts.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VIII Ogólnopolski i I Polsko-Litewski Konkurs Nasza Ziemia— środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem Czas mamuta
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowy Park Jurajski w Nowinach Wielkich koło Gorzowa Wielkopolskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Skarby Ducha Gór w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE T. SŁOMKA, A. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, M. DOKTOR & A. JONIEC (red.) — Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoturystyka w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Karol Sabath 1963–2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Otwarcie wystawy (S)trawa dinozaura w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Editorial
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geological Museum of the Polish Geological Institute
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Holy Cross Mountains in the Caledonian, Variscan and Alpine cycles — major problems, open questions
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Grodzicki (red.) — Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811–2003
  Abstract
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uroczystości jubileuszu 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza — Warszawa 17 października 2003 r.
  Abstract
 • Vol 70, No 3 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Profesor dr hab. Leonard Maria Mastella (1938–2022) – geolog z „mokrą głową”
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Jubileusz 85-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Rajchel — Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOLOGIA REGIONU ŁÓDZKIEGO I OBSZARÓW PRZYLEGŁYCH — PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii, 14 października 2004
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Główne problemy geologii regionu łódzkiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Z. Cymerman — Tectonic Map of the Sudetes and Fore-Sudetic Block (Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego) 1 : 200 000
  Abstract
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawy jubileuszowe: 50-lecie polskiej siarki i Dolnośląskie złoża miedzi w Najmniejszym Muzeum Świata w Warszawie
  Abstract
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  T. Palmer — Perilous Planet Earth. Catastrophes and Catastrophism through the Ages
  Abstract
 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. U. Schmincke — Volcanism
  Abstract
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D. HYNDMAN & D. HYNDMAN — Naturals hazards and disasters.
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z. Buła (red.) — Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego 1 : 200 000
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Gőrlitz 72 (2)
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  E. Piątek & Z. Piątek — Górnictwo rud metali w Górach Sowich
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Wagenbreth — Geschichte der Geologie in Deutsch- land
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. Probierz — Górnictwo na cenzurowanym
  Abstract
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  S. O’Dunn & W.D. Sill — Exploring Geology. Introductory Laboratory Activities
  Abstract
 • Vol 51, No 7 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Głazy narzutowe „Trojaczki” – nowo ustanowiony pomnik przyrody nieożywionej w Tarnowie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego i jego organizacja w 1919 roku
  Abstract
 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 4 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd Geologiczny -- 50 lat w służbie geologii i ochrony środowiska
  Abstract
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A.C. Duxbury, A.B. Duxbury&K.A. Sverdrup — Oceany świata
  Abstract
 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Przyroda Łodzi i regionu w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  Abstract
 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — odpowiedź
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 1 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa W kuźni Hefaejstusa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. & K. Maciejakowie - Złoto. Vademecum poszukiwacza
  Abstract
 • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Sigurdsson (Ed.) - Encyclopedia of volcanoes
  Abstract
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV International Symposium on the History of Natural History Museums, Mineralogy, Gemmology, Crystal Chemistry and Crystallogenesis — St. Petersburg, 26–28.06.2002
  Abstract
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Spotkanie Geologicznych Muzealników Polskich — Warszawa, 18.06.2002
  Abstract
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W.H. Campbell — Earth Magnetism. A Guided Tour trough Magnetic Fields
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie analizy zdjęć radarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D.B. McIntyre & A. McKirdy - James Hutton. The Founder of Modern Geology
  Abstract
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska wokół budowli i kopalni
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J.W. Schopf - Kolebka życia. O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi
  Abstract
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie równoleżnikowych ruchów przesuwczych dla tektogenezy paleozoiku świętokrzyskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W. Schulz — Streifzüge durch die Geologie des Landes Mecklemburg-Vorpommern
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Kranjc (Ed.) — Slovene Classical Karst. Kras
  Abstract
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi
  Abstract
 • Vol 49, No 6 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  F.G. Bell - Geological Hazards. Their assessment, avoidance and mitigation
  Abstract
 • Vol 49, No 6 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ch. Pellant - Przewodnik przyrodniczy. Skamieniałości. Rozpoznawanie i gromadzenie
  Abstract
 • Vol 49, No 7 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  replika - Jeszcze raz o ściennej mapie tektonicznej Polski w Muzeum Geologicznym PIG — Rozważania nad istotą map tektonicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Baumann, E. Kuschka & T. Seifert — Lagestätten des Erzgebirges
  Abstract
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Stirpeika - Tectonic evolution of the Baltic Syneclise and Local Structures in the South Baltic Region with Respect to their Petroleum Potential
  Abstract
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  CH. Errass - Katastrophenschutz. MaterielleVorgaben von Art. 10 Abs. 1 und 4 USG
  Abstract
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Badura & B. Przybylski - Korelacja morfologiczna i wiekowa tarasów głównych rzek regionu dolnośląskiego
  Abstract
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W.M. Podobina & S.A. Rodygin - Istoriczeskajagieołogija
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W. Heflik& L. Natkaniec-Nowak - Minerały Polski
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia i teraźniejszość Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  I. Chlupác, V. Havlicek, J. Kriľ, Z. Kukal& P. Storch - Palaeozoic of the Barrandian
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. O’Donoghue — Skały i minerały. Rozpoznawanie i gromadzenie. Przewodnik przyrodniczy
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Ciesielczuk, M. Jabłońska & K. Kozłowski — Geologia dla studentów geografii
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  E.M. Moores& R.W. Fairbridge (ed.) — Encyclopedia of European and Asian regional geology
  Abstract
 • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  V. Courtillot - Das sterben der Saurier. ErdgeschichtlicheKatastrophen
  Abstract
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Skoczylas - Wstęp do geologii
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa malarstwa Zdzisława Mianowskiego w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W.K. Dallmann (ed.) — Lithostratigraphic lexicon of Svalbard. Review and recommendations for nomenclature use. Upper Palaeozoic to Quaternary Bedrock
  Abstract
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  T. Bolliger (red.) — Geologie des Kantons Zürich
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D. Kosmowska-Suffczyńska - Wpływ spękań ciosowych na kierunkowość rzeźby (na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich)
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  G.R. Thompson & J. Turk — Introduction to Physical Geology
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Decker & B. Decker - Volcanoes - Academic Version
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Liszkowski, M. Barlik & J. Śledziński - Geotectonics and geodynamics of the Teisseyre-Tornquist Zone
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Teper - Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piękno ocalone — wystawa w Muzeum Wydziału Geologii UW
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Shortland (red.) — Science and Nature: Essays in the History of Environmental Sciences
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W.E. Chain — Iz wospominanij gieołoga
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  G. Racki, W. Bardziński & T. Zieliński - Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska - Przewodnik Geologiczny
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J.F.M. Clark (ed.) - BSHS Monographs
  Abstract
 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Jordanova, R. Porter & R. Smith (Ed.) - Images of the Earth, essays in the history of the environmental sciences
  Abstract
 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  S.P. Parker (Ed.) - Dictionary of Geology and Mineralogy
  Abstract
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o kambrze antykliny chęcińskiej (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A.M. Mannion - Global Environmental Change. A Natural and Cultural Environmental History
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D. Decrouez, H. Furrer, H. Weissert & W. Willdi - Geologie und Zeit
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podstawowe problemy tektoniki i tektogenezy utworów paleozoicznych Gór Swiętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B. Edmaier & A. Jung-Huttl - Wulkany zionące ogniem i wylewające potoki lawy
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  S. Depowski, R. Kotliński, E. Ruhle & K. Szamałek - Surowce mineralne mórz i oceanów
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z. Wójcik-Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Machalski & J. Stolarski - Paleofakty
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzeum Geologiczne PIG - stan obecny i program rozwoju
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dilofozaur w Muzeum Geologicznym PIG
  Abstract
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ch. Scholz - Fieldwork. A geologists memoir of the Kalahari
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Farndon - Dictionary of Earth
  Abstract
 • Vol 36, No 1 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja tektoniczna regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Etapy deformacji tektonicznych w utworach paleozoicznych północnej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Encyklopedia geografii świata. AZJA
  Abstract
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy w Górach Świętokrzyskich są kaledonidy?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  B. Modzelewska, E. Popiełowska - Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seminarium: Media Informatyczne w Dygitalizacji Zbiorów Archiwalnych, Bibliotecznych i Muzealnych, Kraków, 08-09.05.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Nicolas - The Mid-oceanic Ridges, Mountains Below Sea Level
  Abstract
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa: Polskie minerały i kryształy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
  Abstract
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  S. Ostaficzuk - Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Sylwestrzak - Kalcyt - Kamień węgielny mineralogii; Siarka - Kamień piekielny; Skalenie – Minerały najpospolitsze
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przekazanie repliki meteorytu Baszkówka społeczności Głoskowa, Głosków, 03.09.1996
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  C.J. Marone, M.L. Banpied (ed.): FauIting, friction, and earthquake mechanics. Part I.
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Czechowski: Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tomasz Skała (1947-1994)
  Abstract
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej
  Abstract
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P.L. Hancock (red.): Continental Deformation
  Abstract
 • Vol 28, No 7 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 5 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ruchy synsedymentacyjne w kambrze górnym na Gór Świętokrzyskich (Pasmo Łysogórskie)
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) - odpowiedź
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  G. Brown, Ch. Hawkesworth, Ch. Wilson (red.) - Understanding the Earth - a new synthesis.
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Westphal - Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja paleotektoniczna kambru świętokrzyskiego
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika
  Abstract
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz 40-lecia Technikum Geologicznego
  Abstract
 • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Michał P. Mierzejewski - Badania elementów i geologicznego powierzchniowej
  Abstract
 • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cesare Emiliani Planet Earth. Cosmology, Geology and the Evolution of Life and Environment
  Abstract
 • Vol 40, No 3 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika utworów kambryjskich obszaru świętokrzyskiego
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE S. WINCHESTER, S. JUNGER, D. MURPHY, E. MACARTHUR, S. WHEELER & R. FIENNES — Ziemia. Nieujarzmiona Planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. KARNKOWSKI — Na szlaku poszukiwań naftowych. Wspomnienia.
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 10 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o budowie geologicznej SW części Podhala
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 24, No 7 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć karpackich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. BER — Mapa glacitektoniczna Polski 1 : 1 000 000.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 1919–1939
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. SKOCZYLAS & M. ŻYROMSKI — Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. RALSKA-JASIEWICZOWA, M. LATAŁOWA, K. WASYLIKOWA, K. TOBOLSKI, E. MADEYSKA, H.E. WRIGHT Jr & Ch. TURNER (ed.) — Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on the isopollen maps
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  5th International Symposium “Mineralogical Museums” Sankt Petersburg, Rosja, 15–17.06.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zbigniew Kotański 1927–2005
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Otwarcie wystaw Pod stopami — życie w glebie i Ziemia, po której stąpamy w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 7 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE D.B. BOTKIN & E.A. KELLER — Environmental Sciences. Earth as a living Planet.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. KOVACH & B. MCGUIRE — Guide to Global Hazards. A Complete Reference Guide to the Hazards That Endanger Life on Earth.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M.I. PAVLYUK & A.P. MEDVEDEV — Pankardia: problemy ewolucji.
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Edward Rühle (1905–1988) — w stulecie urodzin
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane dokumenty z kart historii Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aurum znaczy złoto — wystawa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  43. Monachijskie Dni Minerałów 3–5.11.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H.J. ZILLMER — Kłamstwo ewolucji
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa fotograficzna Geologia z profilu i en face w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE A.RICHLING & K.OSTASZEWSKA (red.)—Geografia fizyczna Polski.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bałtowski Park Jurajski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W. S. BALDRIDGE — Geology of the American Southwest. A journey throught two billion years of plate-tectonic history.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Tropami kolczastych dinozaurów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy 2006 pod hasłem W głębinach dawnych mórz
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. ŻBIKOWSKI –O skałach i minerałach.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE E. REYNARD, J. BRILHA (red.) – Geoheritage. Assessment, Protection and Menagement.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  T.H. TORSVIK and L.R. M. COCKS – Earth History and Palaeogeography. Cambridge University Press, 2017, 317 str., 3 dodatki, spis lit., indeks pojęć.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 2 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D.R. BEGUN – Prawdziwa planeta ma³p.RECENZJE Nowa historia człowieka. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, tłum. M. Ryszkiewicz, 318 str
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 2 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. KOZIAR – Expanding Earth and Space Geodesy. Society of Geologist Alumni Wrocław University, Wrocław 2018, 94 str.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE W.R. KOWALSKI – Astronomiczne uwarunkowania trzęsień ziemi oraz innych zjawisk przyrodniczych (z przykładami zastosowania w działalności ludzkiej).
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka słów do recenzji...
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wielkie odkrycia surowcowe Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 1 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE João C. Duarte & Wouter P. Schellart (red.) – Plate Boundaries and Natural Hazards.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 2 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Mayer W., Clary R.M., Azuela L.F., Mota T.S. & Wołkowicz S. (red.) – History of Geoscience. Celebrating 50 Years of INHIGEO.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE THOMAS E. EWING (przy współpracy H. Christensena) – Texas through Time. Lone Star Geology, Landscapes, and Resources.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE TARKA ROBERT– Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska Magmowe.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Muzeum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia. I co dalej?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE M. PODEMSKI – Doświadczenia młodego geologa instytutowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE L. MARKS i A.K. KARABANOV (red.) – Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu 1:250 000.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 10 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE E. SEIBOLD, W. BERGER – The Sea Floor. An introduction to Marine Geology.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – Ekomuzeum im. Jana Pazdura – przykład właściwej popularyzacji geologii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Dąbrowska K. & Guzik K. (red.) – Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Wystawa „Tropami polskich dinozaurów” w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wWarszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Pracowaliśmy w trudnych, ale ciekawych czasach. Wspomnienia pracowników (Państwowego) Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE James G. Ogg, Gabi M. Ogg & Felix M. Gradstein – A Concise Geologic Time Scale 2016.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW – 60-LECIE ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ I 100-LECIE URODZIN ICH ODKRYWCY – DR. JANA WYŻYKOWSKIEGO Jan Wyżykowski – Człowiek Polskiej Miedzi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE WÓJCIK A. (red.) – Kopiec KoŚciuszki i jego podłoże geologiczne.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe wydawnictwa popularnonaukowe Muzeum Geologicznego PIG-PIB
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Wystawa czasowa w Muzeum Geologicznym PIG-PIB z okazji 100-lecia urodzin Jana Wyżykowskiego i 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przygody z geologią
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 8 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 9 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Żaba J., Żaba I.V. – Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. 120 najpiękniejszych minerałów i skał.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE David J. Bottjer – Paleoecology. Past, Present and Future.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE NOVAK M. & RMAN N. (red.) – Geološki Atlas Slovenije. Geological Atlas of Slovenia,
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WIEWIÓRKA J., POBORSKA-MŁYNARSKA K., ZIĘBA K. & FLASZA M. – W głąb soli i czasu w kopalni soli Bochnia.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Karolowi Sabathowi w 10. rocznicę śmierci
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzea geologiczne Lwowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE BENTON M.J. – Gdy życie prawie wymarło. Tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zachodnie przedpole kratonu wschodnioeuropejskiego – paleozoiczne terrany czy marginalna część kontynentu Bałtyki?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban – Józef Morozewicz. Pierwszy Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 5 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Maciej Giertych – Ewolucja, Dewolucja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski & Tomasz Operacz: Wody termalne. Skarb Małopolski.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 8 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  POŻEGNANIA Eugenia Zimoch 1920–2016
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. Polski Kongres Geologiczny 14–18 września 2016, Wrocław – słowo wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzea geologiczne dla edukacji i nauki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Finał XVII edycji konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Andrzej Manecki – Agaty i krzemienie. Geneza piękna – piękno genezy.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. GŁÓWKA, J. SZCZEPAŃSKI (red.) – Z dziejów marmurów kieleckich (1876–2016).
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 11 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 3. Polski Kongres Geologiczny –Wrocław, 14–18.09.2016
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa fotografii Mikołaja Zapalskiego „Od gąbek do nosaczy – przyrodnicza podróż przez Archipelag Malajski” w Muzeum Geologicznym im. S. Thugutta wWarszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Suttner T.J., Kido E., Königshof P.,Waters J.A., Davis L. & Messner F. (red.) – Planet earth in deep time. Palaeozoic Series. Devonian & Carboniferous.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE DOROTA BEDNAREK – Planeta Ziemia, Geologia dla dzieci i młodzieży.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 11 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dryft kontynentów – fantazja czy rzeczywistość?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 11 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W100-lecie pierwszego wydania książki AlfredaWegenera „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 6 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE A. STACHOWIAK, S. CWOJDZIŃSKI, A. IHNATOWICZ, J. PACUŁA, Š. MRÁZOVÁ, D. SKÁCELOVÁ, J. OTAVA, V. PECINA, M.REJCHRT, Z.SKÁCELOVÁ & J.VECERA – Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny / Geotrasa sudetská. Geologicko-turistický prùvodce / Sudetes Georoute. Geological-Tourist Guidebook.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rok 2012 nie tylko rokiem Olimpiady
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE G. SCALERA, E. BOSCHI & S. CWOJDZIŃSKI (red.) – The earth expansion evidence. A challenge for geology, geophysics and astronomy. Selected Contributions to the Interdisciplinary Workshop held in Erice, Sicily, Italy, 4– 9 October 2011 at the Ettore Majorana Foundation and Centre For Scientific Culture.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Polski Kongres Geologiczny Warszawa, 17–19.09.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profesor Władysław Pożaryski — nestor polskiej geologii — w 95 lecie urodzin
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  SŁOWO OD REDAKTORA NACZELNEGO Zmiany w tabeli stratygraficznej
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Stanisław Orłowski (1931-2021)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jurajskie dziedzictwo geologiczne Litwy i Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE K. i K. MACIEJAKOWIE — Na tropach dawnego górnictwa Gór i Pogórza Kaczawskiego.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  MICHAŁ P. MIERZEJEWSKI (red.) — Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa okresowa w Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach Podróż w czasie — jak to było w triasie (czerwiec–październik 2006)
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE M.J. VAN KRANENDONK, V.C. BENNETT & J.E. HOFFMANN (ed.) – Earth’s Oldest Rocks.
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 3 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE A. PARRIAUX – Geology. Basic for Engineers.
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w popularyzacji geologii w społeczeństwie
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 6 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE A. WÓJCIK (red.) – Atlas osuwisk miasta Krakowa
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 7 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  RECENZJE P.P. ZAGOŻDŻON – Wykorzystanie reliktów podziemnych robót górniczych w polskiej części Sudetów do celów naukowych.
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  X Ogólnopolski i III Polsko-Litewski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem ZIEMIA GIGANTÓW
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Agaty Sudeckie z kolekcji Jana Rzymełki w Muzeum Geologicznym PIG
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czas mamuta — wystawa w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. SZAMAŁEK — Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane karty historii Państwowego Instytutu Geologicznego z lat 1945–1946
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Meteoryt Kłodawa — gość z kosmosu czy obiekt pochodzenia ziemskiego?
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konkurs fotografii geologicznej Geologia z profilu i en face Warszawa, 18.01.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE S. CWOJDZIŃSKI & W.KOZDRÓJ — Sudety. Przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa–Złoty Stok–Kłodzko–Wałbrzych–Jelenia Góra
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. KRÓL & J. URBAN — Kopalnie miedzianogórskie
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D. MACDOUGALL — Zamarznięta Ziemia. Historia dawnych i przyszłych epok lodowcowych.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Władysław Pożaryski 1910–2008
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA IX Ogólnopolski i II Polsko-Litewski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia — środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem SKARBY ZIEMI
  Abstract  PDF