Author Details

Margielewski, Włodzimierz

 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Typy przemieszczeń grawitacyjnych mas skalnych w obrębie form osuwiskowych polskich Karpat fliszowych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jaskinia szczelinowa Diabla Dziura w Bukowcu (Pogórze Rożnowskie, Karpaty zewnętrzne) jako inicjalne stadium rozwoju głębokich osuwisk w Karpatach fliszowych
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 6 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje dla Karpat fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i holocenu w obrębie torfowiska pod Kotoniem (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  . Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu Arad, Macea, Moneasa, Rumunia, 06 - 10.10.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej
  Abstract
 • Vol 62, No 1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 9 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych — przegląd krytyczny
  Abstract  PDF