Author Details

Humnicki, Włodzimierz

 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profesor Danuta Małecka - wymagający pedagog i przyjaciel młodzieży akademickiej
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tło i strefowość hydrochemiczna Tatr
  Abstract
 • Vol 37, No 2 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola warunków hydrodynamicznych w kształtowaniu reżimu Wywierzyska Olczyskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja okresów suszy hydrogeologicznej na podstawie obserwacji źródeł w Pienińskim Parku Narodowym (pieniński pas skałkowy) – wyniki wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany wydajności monitorowanych źródeł w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2003–2014 (pieniński pas skałkowy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 11 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przemówienie Włodzimierza Humnickiego podczas uroczystości pogrzebowych Śp. Profesor Danuty Małeckiej na Cmentarzu Powązkowskim Warszawa, 21.06.2010
  Abstract  PDF