Author Details

Kulig, Władysław

  • Vol 26, No 9 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie badań grawimetrycznych i sejsmicznych do rozpoznawania utworów karbońskich
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 39, No 3 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Stosowanie techniki impulsowego wzbudzania drgań sejsmicznych w badaniach utworów paleozoicznych
    Abstract