Author Details

Valtr, Viktor

  • Vol 17, No 3 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych
    Abstract  PDF (Polish)