Author Details

Ratajczak, Urszula

  • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej
    Abstract  PDF (Polish)