Author Details

Czarniecka, Urszula

  • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mikrofacje utworów węglanowo-silikoklastycznych miocenu w dolinie Opatówki (północna marginalna strefa zapadliska przedkarpackiego)
    Abstract  PDF (Polish)