Author Details

Zorski, Tomasz

  • Vol 61, No 7 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 61, No 8 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
    Abstract  PDF (Polish)